บ้าน ผลิตภัณฑ์

เข็มฉีดยาอินซูลิน

เข็มฉีดยาอินซูลิน

(4)
ประเทศจีน เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง โรงงาน

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง รายละเอียดโดยย่อ: จับคู่กับปากกาอินซูลินทุกชนิดในตลาดป้องกันอุบัติเหตุจากการฝังเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุฟังก์ชันปกป้องปลายเข็มโดยอัตโนมัติ การออกแบบจุดเข็มที่ไม่เจ็บปวดพร้อ... อ่านเพิ่มเติม
2020-09-12 10:39:11
ประเทศจีน เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง โรงงาน

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง รายละเอียดโดยย่อ: จับคู่กับปากกาอินซูลินทุกชนิดในตลาดช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการฝังเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุหน้าที่ในการป้องกันหัวเข็มโดยอัตโนมัติ การออกแบบจุดที่ไม่ต้องใช้... อ่านเพิ่มเติม
2014-10-17 10:59:12
ประเทศจีน เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง โรงงาน

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง รายละเอียดโดยย่อ: จับคู่กับปากกาอินซูลินทุกชนิดในตลาดป้องกันอุบัติเหตุจากการฝังเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุฟังก์ชันปกป้องปลายเข็มโดยอัตโนมัติการออกแบบจุดเข็มที่ไม่เจ็บปวดพร้อมส... อ่านเพิ่มเติม
2020-09-12 10:35:42
ประเทศจีน เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง โรงงาน

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง

เข็มฉีดยาอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง รายละเอียดโดยย่อ: จับคู่กับปากกาอินซูลินทุกชนิดในตลาดช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการฝังเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุหน้าที่ในการป้องกันหัวเข็มโดยอัตโนมัติ การออกแบบจุดที่ไม่ต้องใช้... อ่านเพิ่มเติม
2014-10-17 10:59:50
Page 1 of 1